Ad blue

Ad blue

Notoryczna troska o ochronę przyrody to w naszych czasach nieodzowność i zadanie każdego z nas. W szczególności niebezpieczne dla otoczenia są rezultaty znacznego rozkwitu motoryzacji. Normy Euro 4 i Euro 5 nakładają na wytwórców samochodów konieczność zastosowania rozlicznych systemów, których zadaniem jest zmniejszenie emisji szkodliwych gazów. Pośród systemów używanych przede wszystkim w samochodach ciężarowych jest układ SCR. Wykorzystuje on środek zwany Adblue, który sprawia, że paliw są uzdatniene w układzie wydechowym. Adblue to środek składający się z mocznika uzyskiwanego z gazu ziemnego oraz wody destylowanej spełniający wymagania jakościowe organizacji VDA. Jest nietrujący, w związku z czym przyjazny środowisku. Układ SCR skonstruowany jest z katalizatora SCR, zbiornika na Adblue oraz układu wtryskowego. Podłączony jest równolegle do ustroju diagnostyki pokładowej, co powoduje, że kierowca wie, w której chwili musi uzupełnić środek w zbiorniku. Użycie systemu SCR umożliwia poprawienie osiągów silnika, bez negatywnego wpływu na dawkę eksploatowanego paliwa oraz środowisko naturalne.Środek Adblue jest dostępny na niektórych stacjach benzynowych, które są zaopatrzone w odpowiednie rozdzielacze.Dystrybucją Adblue zajmuje się firma Kruse Chemia Polska Sp. z o.o., oddział Grupy Kruse. Włocławska firma posiada w ofercie zbiorniki Adblue, wyposażenie, a także inne towary chemii bazowej i dodatków specjalistycznych. Adblue jest artykułem korozycjnym, wymaga więc zastosowania specjalistycznych pojemników do magazynowania i dystrybucji. Kruse Chemia współdziała ze stacjami paliw, firmami transportowymi i handlowymi.