SKYEYE

SKYEYE

Firma Skyeye zajmuje się tworzeniem numerycznych modeli powierzchni, ortofotomap, map wektorowych, opracowań. Informacje przestrzenne, które są bazą do wygenerowania podanych produktów pozyskiwane są przy wykorzystaniu bezzałogowego samolotu wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują użytek w ochronie środowiska, branży budowlanej, drogowej, górnictwie, administracji publicznej. Bardzo dobrze sprawdzają się jako narzędzie do nadzorowania zmian w środowisku, są idealnym aparatem promocji.

Jednym z produktów świadczonych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca znaczną przewagę nad mapami pozyskiwanymi w sposób standardowy. Ortofotomapa jest obrazem terenu, który powstaje po przetworzeniu zespołu zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia używane do konstruowania fotomap wykonywane są przy użyciu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, wskutek czego nie są zakłócone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze zauważalne. Duże znacznie ma dodatkowo fakt, że wydatek wykonania nalotu przy użyciu drona nie jest wysoki, a jedynym zastrzeżeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym produktem oferowanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób wierny oddaje ukształtowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, stosowane są w szczególności przy planowaniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, również w górnictwie czy przy planowaniu konstrukcji hydrotechnicznych.

Jednostka świadczy również usługi kartograficzne, kreuje mapy, plany, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Pogrzeb Toruń

Pogrzeb Toruń

Spopielenie zwłok to forma pochówku zwłok wykorzystywana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Współcześnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest nader popularna w Japonii. W naszym kraju ten sposób pogrzebu stanowi niespełna 7% wszystkich pochówków. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że palenie zwłok nie jest co prawda zabronione przez kościół katolicki, aczkolwiek tradycja chrześcijańska nie zachęca do kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą ewentualność spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie pozwala składowania urny z prochami w miejscu odmiennym niż nekropolia, czy też rozsypywania prochów. Zgodnie z ustawą, urnę z prochami zmarłego trzeba złożyć w grobie urnowym, niszy lub też zwykłym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM działający w Toruniu także na życzenie bliskich zmarłego organizuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to dodatkowo pomoc przy organizowaniu tradycyjnej uroczystości żałobnej, transport dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń proponowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport ciała na terenie miasta oraz na terenie całego kraju. Przewóz ten odbywa się w specjalnie do tego zagwarantowanych pojazdach adekwatnie z nakazami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien oferuje także nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to następna usługa polegająca na jednokrotnym lub regularnym sprzątaniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.