Test podwójny

Test podwójny

Każda kobieta ciężarna powinna przemyśleć wykonanie badań prenatalnych. Przeprowadzenie tych badań stwierdzi stan zdrowia dziecka na etapie życia płodowego. Badania prenatalne zostały podzielone na dwie grupy: badanie nieinwazyjne oraz inwazyjne. Za pomocą badań prenatalnych ujawnia się wszelkie większość wad wrodzonych a także pozwalają one wybrać najbardziej racjonalny sposób ich leczenia po porodzie, a także podczas ciąży. Pierwsza grupa badań to badania inwazyjne wymagające pobranego materiału np. w przypadku amniopunkcji płynu owodniowego, pozostała grupa to badania bazujące na zdjęciach ultrasonograficznych lub krwi badanej. Test PAPP-A należy do grupy badań nieinwazyjnych. Test ten zaleca się przeprowadzać w pierwszym trymestrze ciąży pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży. Zasadniczym zamierzeniem tego testu jest znalezienie możliwych anomalii podczas wzrostu dziecka, z dużym naciskiem na wady genetyczne. Badanie to realizuje się na materiale pobranym od matki. W laboratorium realizuje się analizę występowania białek beta-HCG oraz PAPP-A. Badanie to charakteryzuje się wysoką skutecznością analizy. Kolejnym przedstawicielem badania prenatalnego nieinwazyjnego jest test podwójny. Ten test zwykle wskazany bywa pacjentkom w czasie pierwszego trymestru ciąży i określany jest z surowicy krwi. Oznaczenie to przeprowadza się następujących kroków: pobranie i analiza materiału do testów od ciężarnej (surowica), zrealizowanie dokładnej rozmowy z ginekologiem, szczegółowa analiza otrzymanych w następstwie testu rezultatów jak również omówienie wszystkich atrybutów badania podczas rozmowy pacjentką. Zapraszamy wszystkie ciężarne pacjentki do wykonania ww. testów.

Ultrasonografia

Ultrasonografia

Jeżeli jesteś w ciąży i pragnęłabyś sprawdzić czy z Twoim dzieciątkiem jest wszystko dobrze, możesz przeprowadzić badania prenatalne, które powinny rozwiać większość nurtujących niepewności.Zadaniem testów prenatalnych jest odkrycie wad zarodka w początkowym czasie ciąży. Badania prenatalne podzielone są na dwie kategorie: inwazyjne oraz nieinwazyjne. Do testów nieinwazyjnych możemy zaliczyć: ultrasonografia w ciąży, badanie przepływu, test podwójny i test potrójny. Do grupy badań ingerujących w ciało mamy można zaliczyć takie badania jak biopsja kosmówki czy amniopunkcja. Badanie usg w trakcie ciąży to badanie, którego zadaniem jest stwierdzenie prawidłowości rozwoju płodu w stopniowych fazach ciąży. Polega ono na wykonaniu z wykorzystaniem fal ultradzwiękowych zdjęcia dziecku znajdującemu się w brzuchu mamy. Dzięki badaniu usg można wyznaczyć płeć i bieżącą masę płodu, stopień zaawansowania ciąży, możemy również oszacować czy rozwój dziecka przebiega prawidłowo czy zachodzą jakiekolwiek nieprawidłowości.Po raz pierwszy badanie USG przeprowadza się w I trymestrze ciąży i ma ono na celu diagnozę anatomii zarodka (wiek ciążowy, ocenę czynności FHR i inne). Następne badania przeprowadza się w II i III trymestrze ciąży, i pozwalają one w sposób dokładny określić budowę anatomiczną dziecka. Najczęściej nie trzeba wykonywać więcej niż kilku badań usg w przeciągu całej ciąży, natomiast w przypadku istnienia nieprawidłowości realizuje się pomocne badania specjalistyczne. Zaleca się żeby wykonywać powyższe badania w trzech etapach, to znaczy pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży, 18-23 t.c. oraz około 30 t.c.Po zrealizowanym badaniu pacjent odbiera zdjęcie oraz raport usg. Na chwilę obecną dostępne są bez trudu i w zależności od rodzaju, ich opłata może wynosić od 100 do 200 zł.

Książeczka ciąży

Książeczka ciąży

Sprawdziłaś ostatnio test ciążowy i wyszedł pozytywnie? Z znacznym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że zaszłaś w ciążę. W celu potwierdzenia tego stanu musisz skontaktować się z ginekologiem, który wykona odpowiednie badania.Najszybszym, a równocześnie najpewniejszym badaniem jest sprawdzenie stanu hormonu HCG we krwi przyszłej mamy. Nie jest to znacznie drogie, czy skomplikowane, a rezultaty możesz otrzymać już w kilka godzin od momentu pobrania materiału. Odpowiednim momentem na wykonanie badania lekarskiego to czas między 4, a 6 tygodniem ciąży. W tym terminie badanie ultrasonograficzne poświadczy istnienie ciąży, uprzednio może niestety nic nie znaleźć. Wszystkie przeprowadzone badania wpisuje się do karty ciąży. Książeczka ciążowa stanowi jeden z najważniejszych dokumentów u kobiet w stanie błogosławionym. Zakłada się ją bezzwłocznie przy pierwszym badaniu u lekarza prowadzącego. Dokumentacja ta obejmuje wszystkie kluczowe informacje dotyczące przebiegu ciąży, jak również pacjentki m.in. przewidywany termin porodu, grupę krwi matki i ojca, datę ostatniej miesiączki itd. A jak przebiega poród? Poród podzielony jest na 4 okresy. W czasie porodu pacjentka znajduje się na bloku porodowym.Podczas początkowego etapu będą doskwierać Ci bolesne skurcze, przy użyciu których zachodzi rozwieranie szyjki macicy. Do twojego brzucha zostanie podłączone KTG, za pomocą którego przedstawia się siłę skurczy oraz obserwuje się stan dziecka. Kolejny etap zaczyna się w chwili, kiedy wystąpiło kompletne rozwarcie szyjki macicy, które uzyskało szerokość 10 centymetrów. Zaraz po narodzeniu noworodka przytulisz go do piersi. Jest to najwspanialsza chwila. Następnie będzie ono zabrane przez lekarza celem zbadania, ustalenie skali Apgar, zważenia, zmierzenia. Trzeci okres porodu to urodzenie łożyska, a potem zszycie krocza. W ostatnim etapie porodu pacjentka przebywa na sali poporodowej w celu obserwacji możliwych komplikacji. Ten etap kończy poród.