Studia medyczne na Ukrainie

Studia medyczne na Ukrainie

Stanowimy firmę trudzącą się szeroko pojętą usługą pomocy w rozpoczęciu nauki na Ukraińskich Uniwersytetach Medycznych w Tarnopolu, Winnicy oraz Iwano-Frankiwsk, na rozmaitych kierunkach medycznych, takich jak studia medyczne, lekarsko-dentystyczny bądź farmacja. Oferowana pomoc zaczyna się od konsultacji w zakresie wytypowania najbardziej odpowiedniego Uniwersytetu. Późniejszym krokiem jest tłumaczenie dla klientów przez ukraińskiego tłumacza wszelkich wymaganych w rekrutacji dokumentów, zapewnienie pomyślnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej i po dostaniu się na studia wsparcie w dopełnieniu dalszych formalności, jak chociażby zapłacenie czesnego. W ramach naszych usług zapewniamy dedykowane zaproszenie wizowe i dodatkowo zapłacenie wszelkich opłat związanych z przyjęciem. Poza tym, proponujemy również wsparcie w transporcie na miejsce rozmowy i wyrobieniu dokumentów pozwalających na zostanie na Ukrainie (meldunek tymczasowy i POSVIDKA),a także znalezieniu kwatery na czas trwania nauki. W dodatku po dotarciu na kampus oprowadzamy nie tylko po terenie uczelni, pokazując najistotniejsze budynki ,a także wyjaśniając przestrzegane tam zasady, lecz również po całym mieście, tak aby od samego początku pobyt w obcym mieście był jak najprzyjemniejszy. Urządzamy w dodatku spotkanie zapoznawcze z pozostałymi słuchaczami i pomagamy w przeczytaniu planu dotyczącego zajęć. Proponowana przez naszą firmę pomoc trwa przez cały rok akademicki i obejmuje także problemy dnia codziennego, jak przykładowo podłączenie do internetu.